Archive for the ‘Uncategorized’ Category

For those who were interested in my thesis, I’ve put it on my website [www.mielio.nl]. Happy reading!

http://home.tiscali.nl/mielio/products/essays/Kamiel%20van%20Kreij_Sensory%20Intensification%20in%20Architecture.pdf

Advertisements

nu.nl (http://www.nu.nl/news/1394057/30/Elke_week_stoppen_ruim_vijftig_boeren.html)

Elke week stoppen ruim vijftig boeren

VOORBURG – Gemiddeld stoppen elke week 55 boeren met hun bedrijf. Dat bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat berekende dat het aantal boerenbedrijven in Nederland de afgelopen vijftien jaar afnam van 120.000 tot bijna 77.000.

In de eerste jaren van dit decennium, toen er iets minder dan 100.000 boerenbedrijven waren, hielden per week gemiddeld bijna tachtig agrariërs ermee op. Dat kwam vooral door de opkoopregelingen van de overheid, waardoor veel intensieve veehouderijbedrijven stopten.

Architectuur 2.0

All lectures of this conference you can find on www.tomaat.org under archive! About the future of our craftmanship… they are all in dutch.